นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี”
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมพิธี วันสถาปนากองอาสาดินแดนครบรอบ 66 ปี