กลุ่มธุรกิจผู้นำสินเชื่อรถจักรยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยแก่กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย รพ.จุฬาฯ
หน้ากากอนามัย รพ.จุฬาฯ