เชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด จ.กำแพงเพชร ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-16 ก.พ.63
งานกาชาด จ.กำแพงเพชร

Share