นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิต