ศูนย์บริการโลหิตฯ ออกมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับผู้มาบริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตฯ ออกมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา