นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรับบริจาคโลหิต

C-200118009112