วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ จัดงาน “IFB RUN 2020” วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย
วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

C-200115014065