นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่บ้านพักถูกเพลิงไหม้

C-200114004082