บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการ “เดอะมอลล์ รวมน้ำใจ ช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย” มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย

C-200114008057