พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในช่วงหมอกควันและฝุ่นละออง

C-200114011083
C-200114008105