รพ.หัวเฉียว เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
(23)C-200113008006