เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา มอบของขวัญและจัดเลี้ยงให้เด็กที่ป่วยรักษาตัวใน รพ.พระนครศรีอยุธยา
เหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา มอบของขวัญและจัดเลี้ยงให้เด็กที่ป่วย