รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จากกิจกรรม “ไอเอฟบี รัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล” ครั้งที่ 2
ไอเอฟบี รัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล” มอบเงินให้สภากาชาดไทย