ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์
ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด