ประธานสภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน กล่าวถึงเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารโบอิ้งของสายการบินยูเครนที่ประสบเหตุ
ประธานสภากาชาดเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่าน