สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารจากบริษัท มิเดีย วิชั่น 1994 จำกัด เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถตู้ เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี