สายการบินไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการ WE for WE ให้แก่ รพ.จุฬาฯ
สายการบินไทยสมายล์ มอบเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ