รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จากกิจกรรม “ไอเอฟบี รัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศลครั้งที่ 2”
ไอเอฟบี รัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศลครั้งที่ 2