นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”
นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง