เหล่ากาชาด จ.แพร่ ลงพื้นที่ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์ในพื้นที่
(5)C-200109035105