นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด จ.ตรัง ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้โชคดี
นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด