ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “The 24th FTH Voluntary Blood Donation Day 2019”
พนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ บริจาคโลหิต