นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด

C-200107021050