รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ชี้ คนไทยเป็นโรคปอด 3 ล้านคน ควันบุหรี่ ท่อไอเสีย PM2.5 สาเหตุหลัก
คนไทยเป็นโรคปอด 3 ล้านคน