นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ ร่วมเปิดโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนเลียบคลองบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรปราการ เปิดโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนเลียบคลองบางน้ำผึ้ง