ผู้บริหารสายการบิน ไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากโครงการ we for we โดยมี ผศ.พิเศษ นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบ ณ รพ.จุฬาฯ
ผู้บริหารสายการบิน ไทยสมายล์ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์