รพ.จุฬาฯ จัดงาน สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้ม ไม่พรุน” และ “กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มและโรคกระดุกพรุน”
รพ.จุฬาฯ จัดงาน สูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้ม ไม่พรุน”