นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ให้แก่ผู้มีฐานะยากจนบ้านพักมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด

Share