นวัตกรรมการฟอกตับ รพ.จุฬาฯ ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย
นวัตกรรมการฟอกตับ รพ.จุฬาฯ
19