นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ปี 62 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล