นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดรับบริจาคโลหิต

C-191216009081