Posts Tagged “วัดอุณหภูมิ”

หมอจุฬาฯ การันตีวัดอุณหภูมิจาก “ศีรษะ ช่องหู รักแร้” เป๊ะสุด

หมอจุฬาฯ การันตีวัดอุณหภูมิจาก “ศีรษะ ช่องหู รักแร้” เป๊ะสุด

มืออาจเพี้ยน หมอจุฬาฯ การันตีวัดอุณหภูมิจาก “ศีรษะ ช่องหู รักแร้” เป๊ะสุด

กาชาดตรวจวัดอุณหภูมินักข่าวก่อนเข้าสนามในเกมบุนเดสลีกา

กาชาดตรวจวัดอุณหภูมินักข่าวก่อนเข้าสนามในเกมบุนเดสลีกา

กาชาดตรวจวัดอุณหภูมินักข่าวก่อนเข้าสนามในเกมบุนเดสลีกา

Go Top