บริษัท พีพีแกรม จำกัด จัดงาน MCM Christmas Charity นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย
(5)C-191213014014