บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบรายได้จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ตอบแทนแผ่นดิน ถิ่นครูบา ครั้งที่ 3 ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ลำพูน
เดิน-วิ่งการกุศล รายได้มอบให้เหล่ากาชาด จ.ลำพูน