กลุ่มเซ็นทรัล จัดพิธีส่งมอบโลหิต 10 ล้านซี.ซี. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
C-190520014035