เชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-10 ธ.ค.62
เชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-10 ธ.ค.62