นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562
กาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562