สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร บริเวณสี่แยกสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม