สายสม วงศาสุลักษณ์ รับมอบเงินจากการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค” สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

C-191028023068