พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คิดค้นการนำคลื่นสมองมาพัฒนาต่อยอดมาปรับเป็นเกมคลื่นสมอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำบัด
พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ คิดค้นการนำคลื่นสมองมาพัฒนา

C-191029040080
Share