เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบเงินให้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน เพื่อนำไปจัดงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา

C-190928020020