รพ.จุฬาฯ แจ้งสรุปผลการเสียชีวิตของลันลาเบล เกิดจากพิษสุราในเลือด และผลตรวจสารเคมีและสารเสพติดยังไม่สรุปผลอย่างเป็นทางการ
รพ.จุฬาฯ แจ้งสรุปผลการเสียชีวิตของลันลาเบล