บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ เปิดบริการรถตู้รับ-ส่งสำหรับผู้พิการ
รพ.จุฬาฯ เปิดบริการรถตู้รับ-ส่งสำหรับผู้พิการ