กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
กิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบชุดธารน้ำใจแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า