บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว “นครปฐมร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” นำรายได้มอบให้แก่เหล่ากาชาด จ.นครปฐม

C-190921014012