บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล
บางจาก มอบเงินแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)

Share