บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก“พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”ในโอกาสมหามงคล 87 พรรษา 12 ส.ค. 62

C-190907020047