นายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ในโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

C-190907020021