เหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
เหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน