นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมกาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง
นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมกาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง